Toimisto- ja liikerakentaminen

Liike- ja toimistorakennusten suunnittelussa perehtyminen asiakkaan pitkän tähtäimen tavoitteisiin on oleellinen lähtökohta.  Olemme toteuttaneet yritysten toimitalojen, kauppaliikkeiden, hotellien ja erilaisten tuotantotilojen suunnittelut.

Liike- ja toimistotilojen uudelleenkäyttösuunnitelmat ovat olleet pitkäaikaisten asiakassuhteittemme mukanaan tuomaa positiivista tekemistä.